Forløb og grupper

Jeg kommer gerne på besøg i Børnehaver – Dagpleje – Vuggestuer – Fritidsordninger

og andre institutioner og legestuer

Jeg kan tilbyde et forløb i:

babysalmesang, musikalsk legestue, babyrytmik, stomp,

sang-gruppe, børneband, musical

Et forløb kan bestilles til enten 8 eller 10 gange á 45 minutter

Man skal helst have et egnet lokale til rådighed eller forløbet ligger i Minimusik baghus-lokalet

Gruppens størrelse aftales nærmere

Prisen for hele forløbet samt yderligere info: Ring til Hanne på 22 30 66 04