Andre tilbud

Andre tilbud – ud af huset for foreninger, virksomheder, kirker m.fl.

  • BØRNE- OG FAMILEGUDSTJENESTE
  • UNDERHOLDNING
  • KONCERT-OPTRÆDEN
  • INSPIRATION KURSUS M.M.
  • Prisen fastsættes efter tarif eller efter nærmere aftale

Ring til Hanne og hør nærmere på 22 30 66 04

Børne- og familiegudstjeneste
Medvirken og planlægning af special-gudstjenester for en bestemt aldersgruppe eller anden specifik målgruppe. Dukkespil, orgelmusik, rytmiske salmer og interaktion.

Underholdning
Underholdning til firmafesten eller medarbejderudflugten, børnefødselsdage eller klassearrangementer.

Koncert – optræden
Hanne Møller synger gerne solo. Efter forespørgsel en bred vifte af genrer, eller fokus på én. I kirker eller missionshuse, til bryllup og andre fester. Med eller uden akkompagnatør, med eller uden publikums medvirken. Evt. også som hyggepianist.

Inspiration
Inspiration for medarbejdergruppen eller menighedsrådet. Mere musik i dagligdagen. I børnehaven, vuggestuen, dagplejen, fritidsordningen og anden institution. Et besøg med afprøvning af nye remedier eller øvelser på nyindkøbte instrumenter.

Kursus
Minimusik planlægger på sigt at udbyde kurser for sognemedhjælpere, pædagoger og medhjælpere, dagplejere og specialpædagoger. Bestilling af kurser for en medarbejdergruppe kan bestilles efter ønske

Inspirationskurser

I Minimusik-lokalet i baghuset eller hos kunden
Til pædagoger/børnehaver, vuggestuer, dagplejere,andet pædagogisk arbejde: musik i hverdagen og projekter med stomp og sangskrivning

Til kirker: Jeg tilbyder hjælp til babysalmesang (opstart og indhold), inspiration til børnekor og minikonfirmand. Derudover har vi afholdelse af børnemedarbejder-/leder-udviklings-arrangementer samt kursus i konceptet Kreativ forkyndelse