slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8

Et enkelt besøg – ud af huset

Et enkelt besøg ud af huset for foreninger, virksomheder, kirker m.fl.

  • SHOW
  • JULEFEST
  • AFSLUTNING
  • WORKSHOP
  • KONFERENCE

Prisen fastsættes efter tarif eller efter nærmere aftale

Ring til Hanne og hør nærmere på 22 30 66 04

Show
Et show i børnehaven eller fritidsordningen kunne være en koncert med optræden af Hanne og et interaktivt publikum. – eller en afslutning på et forløb, med fremvisning af det tilegnede stof for familie eller venner.

Julefest
En julefest af den gode gammeldags slags, hvor alle mand er på gulvet og laver sanglege og kædedans efter alle tænkelige traditioner – eller kun børnene fyrer den af med høj musik og stopdans.

Afslutning
En afslutning til jul eller sommer med festlig fællesleg, ude eller inde – for foreninger eller grupper, medarbejder-flokken eller den årlige familieudflugt.

Workshop
En hel musikdag på skolen eller i institutionen, med kreativitet og musikalitet i højsædet. Efter et tema eller årstidsbestemt. Afstemt efter alder og initiativ – inspiration til hverdagen. Afløsning til koret eller besøg på koloni eller ekstra indsats på lejrskolen.

Konference
Et oplæg til diskussion om musik og børn. Eller et seminar om kreativitet og fest i hverdagen.